Cultuur tip #1

Fries Scheepvaart museum

De collectie van het Fries Scheepvaart Museum bevat ruim 22.000 voorwerpen en bijna 43.000 foto’s. Daarnaast is er in het museum een bibliotheek met bijna 12.000 titels en worden er archieven bewaard. De collectie bestaat uit twee verzamelgebieden: de geschiedenis van de Friese scheepvaart en de geschiedenis van de stad Sneek en de Friese Zuidwesthoek. Er is ook nog een deelcollectie schaatsen en ijssport.

Fries Scheepvaart Museum

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
Telefoonnummer: 0515 -41 40 57

E-mailadres: info@friesscheepvaartmuseum.nl

Naar de website

Cultuur tip #2

Jopie Huisman museum

Het Jopie Huisman Museum is gewijd aan het werk en het leven van de Friese autodidacte meesterschilder Jopie Huisman. De Stichting Jopie Huisman Museum werd in 1986 opgericht, met als doel het exposeren van het werk en het uitdragen van de filosofie van de kunstenaar.

Het is bijzonder dat de veelal realistische werken van meet af aan niet alleen traditionele kunstliefhebbers trekken, maar ook een groot, breed publiek dat geraakt wordt door de filosofische kracht van het werk. Liefde voor de natuur, mededogen, maar ook het onaanzienlijke waarde geven; het is de menselijke maat die de rode draad vormt in het veelzijdige oeuvre.

Jopie Huisman Museum

Noard 6
8711 AH Workum
Telefoonnummer: 0515-54 31 31

E-mailadres:  info@jopiehuismanmuseum.nl

Naar de website